Mesleki Sigorta

Mayıs ayından itibaren Gümrük Müşavirine gümrük idarelerince düzenlenerek tebliğ edilen Ek Tahakkuk ve Para Cezaları.
Pandemi ve işsizlik yetmezmiş gibi bir de haksız Para Cezası ! 2020 gerçekten her bakımdan sıkıntı. 2020 yılında ne değişti ?