Doğu Marmara’nın Başarısı

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü MEHMET ALİ ARSLAN, İGMD Başkan Vekili RIDVAN HALİLOĞLU’na son dönemdeki başarılarını anlattı.

Bölge Müdürlüğünüze Bağlı Gümrük İdarelerinizin İşlem Hacimleri Nedir?

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak Kocaeli başta olmak üzere Sakarya, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Düzce dahil 7 önemli il sorumluluk alanımızdadır.

Bölgemizde 2019 yılı içerisinde 14.500 gelen-giden gemi, 1 milyon konteyner, 610 bin ithalat-ihracat beyannamesi kapsamında 43.2 milyar dolar ithalat,  30.5 milyar dolar ihracat olmak üzere toplam 73,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmi gerçekleşmiştir.

Ülkemiz,

 • İthalatının %21’i,
 • İhracatının %17’si,
 • Dış ticaret hacminin %19’u,
 • Gümrüklerindeki vergi tahsilatlarının %24’ü,
 • Tüm vergi tahsilatlarının %5’i,
 • Otomotiv ithalatının %59’u,
 • Otomotiv ihracatının %49’u ,
 • ÖTV dahil edildiğinde Kocaeli vergi tahsilatının %91’i,
 • ÖTV tahsilatı Maliyeye yazıldığında Kocaeli vergi tahsilatlarının %47’si,
 • 2019 yılında Merkez bankasının ulaştığı 32 milyar TL’den daha fazla vergi tahsilatı,
 • İdarelerimizce yapılan kontroller neticesinde 167 milyon TL ek tahakkuk, 256 milyon TL ceza kararı düzenlenmiş ve tahsilatı,

Bölge Müdürlüğümüzden gerçekleştirilmiştir.

Verilerimizden de anlaşıldığı üzere; Bölge Müdürlüğümüz ve Kocaeli ili, tüm bölge müdürlükleri ve diğer iller içerisinde İstanbul’dan sonra, hem ithalat hem ihracat hem de vergi tahsilatında 2. sırada yer almaktadır.

Hukuk Grup Başkanlığımızca takip edilen dosya sayısı ise 7.400’e ulaşmış olup, Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz 8.59 milyon TL kar ederken, Perakende Satış Mağazamızda yaklaşık 2 milyon TL tutarında satış gerçekleştirilmiştir.

Özetle; sanayi ve üretim şehri olan Kocaeli ilimizin de dahil olduğu Bölge Müdürlüğümüz, coğrafi ve stratejik konumu yanında Ülkemiz dış ticaret hacmi ve vergi tahsilatında çok önemli bir paya sahiptir.

Bölge Müdürlüğünüze Bağlı Gümrük İdarelerinde İşlem Yapan Mükelleflerin Genel Olarak Türleri Nelerdir? Örneğin Sanayici Ağırlıklı Mıdır?

Kocaeli büyük bir sanayi şehridir. Bu bakımdan genel olarak sanayi nitelikli firmalar işlem gerçekleştirmektedir. İhracı yapılan ilk beş ürüne baktığımızda; motorlu kara taşıtları, demir-çelik, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, demir veya çelikten eşya, mineral yakıtlar, mineral yağlar ile bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Belirtilen ürünlerin ithalatı da gerçekleştirilmekte olup, bu ürünlere ek olarak plastik ve mamullerinin de ithalatı yapılmaktadır.

İthalatta en büyük 2. gümrük idaresi Dilovası, 4. gümrük idaresi ise Derince Gümrük Müdürlüğümüz; Ülkemizin en çok ihracat yapılan 6. gümrük idaresi İzmit,  7. gümrük idaresi ise Derince Gümrük Müdürlüğümüz olmuştur.

Diğer taraftan, 1,5 milyon metreküp akaryakıt tank kapasitesi ile Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğümüz Ülkemiz petrokimya alanında 1 numarada lider durumdadır.

Bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinde İşlem Yapan Mükelleflerin YYS Ve OKSB Sahip Firmalar Olmasının İşlemlere Katkısı Var Mıdır?

Tabi ki evet. Bu tür firmaların bölgemizden ithalat/ihracat işlemi gerçekleştiriyor olması, hızlı ve güvenilir ticaretin bir yansıması olarak zamandan tasarruf sağlarken, bu tasarruf sonucu ortaya çıkan enerjimizi diğer firmaların ticari faaliyetlerine ve gümrük işlemlerine daha fazla odaklanılması noktasında harcıyoruz.

Bu bağlamda; 2019 yılı YYS-OKSB oranlarına baktığımızda;

 • 73,7 milyar dolarlık dış ticaret hacmimiz içerisinde tutar bazında YYS-OKSB oranı %55 (40,8 milyar dolar)
 • 43,2 milyar dolarlık ithalat hacmimiz içerisinde YYS-OKSB oranı 18.8 milyar dolar (%44),
 • 30,5 milyar dolarlık ihracat hacmimiz içerisinde YYS-OKSB oranı 22 milyar dolarlık (%72) bir rakama ulaşmıştır.

Bölge Müdürlüğünüz Ve Bağlantınız Gümrük İdarelerinde İşlemlerin Hızlanması Konusunda Çalışmalarınız Var Mıdır?

Bakanlığımızın “ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve güvenli olmasını sağlama” vizyonu, “firmalarımızı destekleyerek rekabet gücünü ve uluslararası ekonomik ve ticari işbirliğini artırma, hızlı ve insan odaklı ticaret ve gümrük politikaları oluşturma, yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla gümrük işlemlerini gerçekleştirme, uygulama ve koordine etme” misyonu kapsamında, tüm paydaşlarımıza iletişim kanallarımız her zaman açıktır.

Bu bağlamda Bölge Müdürlüğümüzden işlem gerçekleştiren firmalarla zaman zaman bir araya gelinerek zaman zaman da firmaları yerinde ziyaret ederek kendilerini dinliyor, sorunlarını öğreniyor ve bu sorunları çözmek, ortadan kaldırmak veya minimize ederek gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde yürütülmesi doğrultusunda gerekli tedbirlerimizi alıyoruz.

Bölge Müdürlüğünüze Bağlı Faaliyet Gösteren Laboratuvar İthali Ve İhracatı Yapılan Tüm Ürünlerin Tahlilini Yapabilmekte Midir? Bu Konuda Bir Çalışma Var Mıdır?

Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü, iş hacmi ve fiziki durumuna rağmen kimyager başına düşen numune sayısı kapsamında birinci sırada yer almakta olup, Ülkemizin en verimli ve yoğun çalışan gümrük laboratuvarlarındandır. İthalatı ve ihracatı yapılan birçok ürünün tahlili yapılabilmektedir.

Halihazırda 2 metotta akreditasyon belgesi olan Laboratuvar Müdürlüğümüzce 9 farklı metotta da akredite belgesi almak için çalışmalar devam etmektedir.

Diğer taraftan laboratuvar müdürlüğümüzün taşınması gündemimizdedir. Diğer ürünlerin tahliline yönelik teknik donanımlar ve uluslararası standartlara uygun yeni bir hizmet binasına geçiş süreci tamamlandığında, tahliline imkân veren ürün skalamızın genişleyeceği aşikârdır.

Bölgede Genellikle İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine Üyeler Faaliyette Bulunmakta, Buradaki Gümrük Müşavirleri Firma Çalışanlarına Ve İş Takibi Yapan Mükelleflere Sosyal Şartlar (Fax, Fotokopi, WC, Çay, Dinlenme Gibi) Konusunda Bir Kolaylık Ve Destek Sağlıyor Musunuz?

Elbette sağlıyoruz. Bölgemiz haricinde İstanbul’dan gelen Gümrük Müşavirleri Derneği üyelerini de düşünüyoruz. Bu amaçla Bölge Müdürlük binamızın içinde bulunduğu alanda bir veri hazırlama odası tahsis edilmiş olmakla birlikte, iş takibi yapan arkadaşlarımızın/mükelleflerimizin dinlenebileceği,  nefes alabileceği, içerisinde yeşil alanlar ve çardakların olduğu güzel bir bahçemiz bulunmaktadır.

Bölge Müdürlüğünüze Bağlı Gümrük İdarelerinde Elektronik Uygulamalar Aktif Olarak Kullanılıyor Mu? Örneğin Mükelleflere Yapılan Tebligatlar Elektronik Tebligatla Mı Yapılıyor?

Gümrük işlemleri yerine getirilirken tüm elektronik uygulamalar aktif olarak kullanılmaktadır. İletişim kanalları kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek yükümlülere ulaşılmaktadır. İşlemlerin güvenli şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla elektronik olarak takibine imkan veren (tebligat kontrolü, teminat mektubu teyidi vs.) bilgisayar sistemi kullanılarak,  kontrolü sağlanmaktadır. Bu çerçevede, tebligatlarımızın büyük bir bölümü e-tebligat şeklinde sistem üzerinden gönderilmekte ve takibi yapılmaktadır.

Bölge Müdürlüğünüze Bağlı Gümrük İdareleri Aldığı Kararları Ve Müdürlük Emirlerini, Gümrük Müşavirleri, Limanlar, Geçici Depolama Yerleri Veya Antrepolara Nasıl İletmekte Ve Tebliğ Edildiği Nasıl Takip Edilmektedir?

Müdürlüklerimizce firmaların yapacağı işlemlere ilişkin alınan kararlar, ilgili servislerde görevli personel tarafından yükümlülere direkt olarak iletilmekle beraber, iletişim araçları vasıtasıyla ayrıca bilgilendirmeler yapılmaktadır. Buna ilave olarak alınan kararlar veya yapılacak işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin görseller, ilgililerin görebileceği şekilde belirli noktalara asılmaktadır.

Bölgede Yer Alan Okullara Gümrük Ve Dış Ticaret Hakkında Eğitim Ve Seminerler Vermeyi Düşünüyor Musunuz?

Bölgemizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte koordineli olarak ticareti desteklemek ve rehberlik adına zaman zaman yapılan talepler doğrultusunda eğitim ve seminerler verilmektedir. Bundan sonraki dönemlerde de yeni eğitim ve seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır. Sürece göre gümrük ve dış ticaret konularında eğitimlerimiz devam edecektir.

Kaçakçılık Ve Uyuşturucu İle Mücadele Kapsamında Bölge Müdürlüğünüzce Yapılan Çalışmalardan Bahseder Misiniz?

Doğu Marmara’da Kaçakçılığa Geçit Yok.

Bu çalışmalarımızı detaylı olarak aktarmadan önce Bölge Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen ve teşkilatımız adına büyük başarı olan son uyuşturucu yakalamasından bahsetmek istiyorum.

 2020 yılı başından bu yana operasyonlarımız hız kesmeden devam etmekte olup, son olarak bölgemizde bulunan bir limanda gerçekleştirilen operasyonda ekiplerimizce ele geçirilen piyasa değeri yaklaşık 250 milyon TL tutarındaki 540 kilo uyuşturucu geçişine fırsat verilmemiş, teşkilatımızca tek seferde müstakilen yapılan en büyük miktardaki uyuşturucu yakalamasına imza atılmıştır. Sizin vesilenizle bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan tüm ekibimi canı gönülden kutluyor, hızlı ve kolay ticarette güven kapısı olma amacımızdan taviz vermeyeceğimizi bir kez daha yinelemek istiyorum.

Öte yandan;

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Derince Evyap Limanı, DP World Limanı, Dilovası Yılport Limanı, Zonguldak Limanı ve Sakarya Karasu Limanında, toplamda 4’ü Mobil olmak üzere 5 adet x-ray tarama cihazımız mevcuttur. Bu cihazlarla, yoğun olarak konteyner taraması yapılmakta olup; kaçakçılığı men, takip ve tahkik ile ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğini sağlama amacı doğrultusunda, 2019 yılında toplamda 34.406 x-ray taraması gerçekleştirilmiştir.

Gemi Arama ve Deniz Devriye Ekiplerimizce de gemilerde yapılan aramalar hız kesmeden devam etmektedir.

Bakanlığımız ve diğer tüm Bölge Müdürlüklerimiz gibi Bölge Müdürlüğümüzce de kaçakçılıkla mücadele konusuna son derece önem verilmekte, tüm personelimiz koordineli bir şekilde ve ekip ruhu ile görevlerini özenle yerine getirmektedir.

Risk analizlerine dayalı kontroller, personelin dikkati, özverisi ve teknolojik donanımlarımız sayesinde ticari eşya, uyuşturucu, tekel, akaryakıt, belgede sahtecilik vb. konularda 2019 yılında 49 kaçakçılık olayında toplam 61 milyon TL değerinde kaçak eşyaya el konulurken, 2020 yılının Temmuz ayına kadar geçen süreçte 24 kaçakçılık olayında toplam 44,3 milyon TL değerinde kaçak eşyaya el konulmuştur.

Bölgemizde gerçekleştirilen dikkat çekici yakalamaların birkaçından bahsedecek olursak; Kocaeli KİM ekibimiz tarafından tahmini değeri 9.4 milyon TL olan toplam 624.800 paket kaçak sigara tespit edilerek el konulmuş. Yine Zonguldak KİM ekibimizce piyasa değeri 421 bin TL tutarında olan 28.070 gram doğal kehribar taşı ve bundan elde edilmiş ürün yakalaması gerçekleştirilmiştir.

 4 milyon TL değerinde 65 bin mont, ayakkabı ve ayakkabı parçaları, 406 Bin TL değerinde 11 ton ağırlığında hoparlör, mikrofon ve aksamları yakalanmıştır.