Sırada Mikro İthalat Mı Var?

2019 yılı Posta/Hızlı Kargo operatörlerince takip edilen gümrük işlemleri konusunda önemli mevzuat değişikliklerinin yapıldığı bir yıl oldu, kısa süre içinde peş peşe yapılan değişikliklere birlikte göz atalım.

Öperatörlere Hangi İmtiyazlar Sağlanacak?

15 Mayıs 2019

Yapılan düzenleme ile hem gerçek hem de tüzel kişiler adına gönderilen ve bedeli 22 Avroyu geçmeyen eşyaya uygulanan gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı’na mikro ihracat olarak adlandırılan ve hızlı kargo operatörleri tarafından beyan edilen eşyanın değer ve limitlerini on katına kadar arttırma yetkisi verildi.

29 Haziran 2019

Mayıs ayındaki düzenlemeye istinaden mikro ihracat limitleri brüt 150 KG dan 300 kilograma, değeri ise 7,500 Avro dan 15,000 Avro ya yükseltildi. Posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya ile numunelik eşya ve modellerin gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişi “Aynı kişi” adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi ile sınırlandırıldı.

23 Temmuz 2019

Özellikle ticaret erbabını zora sokan “Aynı kişi” adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girişi uygulaması iş dünyasından gelen yoğun talep sonrasında tüzel kişiler lehine kaldırılarak sadece “gerçek kişi” ile sınırlandırıldı. Böylelikle tüzel kişilere işlem sınırı olmaksızın numune getirme imkânı yeniden sağlanmış oldu.

25 Temmuz 2019

Sadece tüzel kişiler adına gelen ve bedeli 22 Avroyu geçmeyen eşyaya tek ve maktu vergi uygulaması getirildi; bu kapsamdaki eşyanın miktar ve kıymetinde değişiklik yapmaya ise Ticaret Bakanlığı yetkili kılındı. Diğer taraftan Kanunun 167.maddesine istinaden gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek eşyalar arasına “inceleme, analiz veya test amaçlı eşya” eklendi.

Hâlihazırda tüzel kişiler posta/hızlı kargo yoluyla gelen, bedeli 22 Avroyu geçmeyen eşyayı tek ve maktu vergi uygulayarak ithal edebilmekte; numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı eşyayı muafen yurda sokabilmektedirler. Diğer taraftan brüt 300 KG ve 15,000 Avro kıymeti aşmayan ihracat eşyasını mikro ihracat yoluyla yurtdışı edebilmektedirler. Bu saymış olduğumuz işlemlerin tamamı operatörlere verilen dolaylı temsil yetkisi sınırları içinde gerçekleştirilmektedir.

2000 yılında yürürlüğe giren Gümrük Kanunu’nda Dolaylı Temsil yetkisi sadece Gümrük Müşavirlerine verilmiş idi ancak 2009 yılında yapılan düzenleme ile operatörlere de dolaylı temsil imkânı tanındı ve bu yetkinin kapsamı zaman geçtikçe genişletildi. Bugün Hızlı kargo operatörleri brüt 300 KG ve 15,000 Avro kıymeti aşmayan ihracat eşyasının gümrük işlemlerini dolaylı temsilci olarak sonuçlandırabilmekte, tüzel kişiler adına gelen ve bedeli 22 Avroyu geçmeyen eşyaya maktu vergi uygulayarak gümrük beyanı yapabilmektedirler. Gelinen noktada hızlı kargo operatörleri gümrük işlemleri yönünden gümrük müşavirlerine alternatif bir kurum haline getirilmiştir ve görünen odur ki gelecekte bu yetkinin sınırları daha da genişleyecektir.

Operatörlere bundan sonra hangi imtiyazlar sağlanacak? Sırada mikro ithalat mı var? Hep birlikte göreceğiz.