Dış Ticaret, Blockchain ve Gümrük Müşavirliği

Eşyanın üretilmesi,  alıcı ülkeye ulaştırılması, alıcı ülkedeki gümrük işlemleri ile nihayetinde alıcının işyerine veya deposuna kadar olan serüveninde birçok kişi ve kuruluş bu serüvene müdahil olmaktadır. Konunun paydaşı olan tüm taraflar birbirleri arasında, bilgi akışını sağlayarak, iletişim halinde bu organizasyonu tamamlamak durumundalar.

Taraflar başlıca, satıcı, alıcı, nakliye firması, depo ve antrepolar, sigorta firması, bankalar, Gümrük Müşavirleri ve Gümrük idareleri olarak sıralanabilir. Yapılan ticaretin içeriğine göre daha fazla kuruluş bu sürece dahil olabilmektedir.

Hali hazırda klasik iletişim araçları ve belgeler ile bilgi akışı sağlanmaktadır. Belge ve verilerin dış ticaretin tüm paydaşları tarafından, ayrı ayrı  hazırlanması, karşılıklı bilgi alış verişi, verilerin kontrolü, hız  ve  güvenliğin  sağlanması açısından önümüzdeki yıllarda yetersiz kalacağı kaygısı çoktan oluşmuştur. Bu yönde teknolojik  mevcut durumun dışında başka çözüm ve yapılanma arayışlarını gündeme getirmeye başlamıştır.

Her ne kadar ismi Kripto para ile özdeşleşmiş gibi bir algı yaratsa da, Blockchain, tüm dünyada bir çok sektörde olduğu gibi  tedarik zinciri, dış ticaret sektörlerinde de gündeme gelmeye başlamıştır.  Ülkemizde ve dünyada Blockchain teknolojisinin daha fazla nasıl kullanılabileceği hakkında araştırmalar ve yatırımlar yapılmaya devam edilmektedir.

Blockchain teknolojisi  ile ilgili taraflar arasında doğrudan iletilebilen, silinemez, değiştirilemez  belgeler oluşturulabilmektedir.  Blockchain yukarıda da bahsettiğimiz gibi , Dış ticarette karşılaşılan ana problemler olarak bilinen güven, bilgi akışı, aracılar ve hız gibi problemleri bertaraf edebilecektir.

Blockchain vasıtasıyla yapılacak bir dış ticaret işlemini ,ithalatçının sipariş vermesinden  başlayarak, ihracatçının siparişe konu eşyanın sevkiyatı ile ilgili olan taraflara (nakliyeci, acente, gümrük müşavirliği firması vb.)   bilgilerin akıllı sözleşmeler yoluyla verilerek buralardaki işlemlerin otomatik olarak başlatılması , ihracatçının sistemi tarafından hazırlanan fatura, çeki listesi vb. belgeler,  anlık  sürelerde, Blockchain üzerinden konunun tüm taraflarına iletilmesi Ürünün cinsi, ağırlığı, adedi gibi bilgilerin de doğru biçimde hataya mahal vermeyecek şekilde ilgililere iletilmesi , sistem üzerinden otomatik olarak  bankalara bilgi gitmesiyle, bankalar arası ödeme işleminin de yine Blockchain kanalıyla otomatik olarak gerçekleşmesi olarak özetleyebiliriz.

Dış ticaretin daha çok dijitalleştiği ve daha hızlı hale geldiği günümüzde bizi bekleyen gelişmelere uzak kalmak, görmezden gelmek bizler için telafisi zor kayıplara neden olacaktır. Meslek mensupları olarak özellikle Dijital ve Blockchain ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yatırımlarımızı bu yeni gelişmelere göre yapmak Gümrük Müşavirleri olarak  teknoloji ve Blockchain tabanlı yeni dış ticaret ve gümrük uygulamalarında  bizde varız demek, yaklaşan fırtınaya hazır olmak hepimizin asli çabaları içinde yer almalıdır.