Brexit Sonrası İngiliz Gümrükleri Bize Ne Anlatıyor?

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması, kısaca Brexit   olarak tanımlanıyor. İngiltere , 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almıştı. AB ile İngiltere arasında Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti”nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

İngiltere’nin U Dönüşü

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı. Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 31.01.2020 itibari ile AB’den resmen ayrıldı. İngiltere’yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir “geçiş süreci” öngörülüyor.

BK ; Brexit’ten sonra ülkeye girecek Avrupa menşeli ürünlere gümrüklerde kapsamlı şekilde kontrolden geçirmeye hazırlanıyor .Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerimizin hukuki altyapısının oluşturulması ve bir Serbest Ticaret Anlaşması’nm (STA) imzalanması için kurulan Ticaret Çalışma Grubu’nun 7. toplantısı 27 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş idi. Söz konusu toplantıda, STA metninde Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması faslının yer alması ve tarafların ortak bir metin üzerinde müzakereleri başlatmaları kararlaştırılmıştı.

Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması faslı müzakereleri kapsamında yer alması muhtemel gümrük işlemleri ve diğer tarife dışı engellere yönelik hükümlere temel teşkil etmesi adına özel sektör görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 13.03.2020 tarihinde toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda vurgulanan konulardan birisi de yaklaşık 50 yıl önce AB ile İngiltere arasında yapılan ORTAKLIK/TAM ÜYELİK nedeniyle gümrük duvarları kalkmış ve gümrük idareleri ile Gümrük Müşavirlerinin fonksiyonu azalmıştır.

Aradan geçen 50 yılda meslek mensuplarının sayısının yok denecek kadar azalmasının sonucu olarak bugün gelinen noktada ise görülmektedir ki; İngiltere’nin çok ciddi sayıda yetkin ve bilgili Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Brexit sonrası İngiltere’si bize tekrar gösteriyor ki, dış ticarete konu eşyayı, kamu yararına ve  hazine lehine , kanunlara uygun vergi tarhını, hem uluslararası hem ülkesel standartlar dahilinde beyan edecek olan yüksek bilgi birikimine sahip gümrük müşavirliği mesleği ,devlet politikaları kapsamında her zaman desteklenmeli ve ön planda tutulmalıdır. unutulmamalıdır ki yok edilen kamusal faydanın ta kendisidir.