2020 Gümrük Tarife Mevzuatı

Okura Önemli Not: Makalenin görselli içeriğini PDF olarak buradan İNDİREBİLİRSİNİZ

30 Aralık 2019 tarihli, 30994 sayılı R. Gazete de (Mükerrer) yayınlanan Gümrük Tarife Cetveli ve aynı gazete de (Mükerrer 2) olarak yayınlanan, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli) AÇIKLAMA NOTLARI (Seri No.6) nın, getirdiği yeni bilgiler, konu ile ilgilenen meslektaşlarımıza yararlı, yardımcı ve ışık olması dileğiyle.

 

2019-2020 Korelasyonun getirdikleri kısaca;

3924.10.00.00.21 Silikondan biberonlar. Alıştırma bardakları, 3924.10.00.00.22 Ve Diğerleri, Biberonlar.3924.10.00.00.31, alıştırma bardakları, 3924.10.00.00.32

7307.19.10.00.00 Dökme demirden olanlar. (Dövülebile kelimesi kalkmış)

8418.69.00.99.12 Buz yapma makinaları ismen yer almış.

8421.99.90.00.12. Ters ozmos filtre mebranı,

8421.99.90.00.13. Nano filtrasyon filtre mebranı 

8421.99.90.00.14. Ultra ve mikro filtrasyon filtre mebranı. (Filtre aksamlarına açılım yapılmış)

8462.29.91.00.11. Jant düzeltme makinaları. (İsmen yer almış).

8479.89.97.90.11 Lastik sökme ve takma makinaları (İsmen yer almış)

8501.52.20.90.11. Kontrol ünitesi ve sürücüsü ile birlikte bulunan servo motorlar. (İsmen yer almış)

9018.90.84.00.13. Koter kalemi ilave edilerek ismen yer almış.

Gümrük Genel Tebliği Seri No.6 ile sisteme girenler.

Fasıl, 9. Bu fasıl, çeşitli pozisyonlarda geçen, “Ezilmiş veya öğütülmüş” ifadesi, parçalar halinde doğranmış ürünleri kapsamaz. Yani toz haline getirilmemiş doğranmış kurutulmuş biberler. 07.12 pozisyonu.

3926.40. Küçük heykeller ve diğer süs eşyası.

Bu alt pozisyon, kaya tozu (kalsiyum karbonatın yaklaşık %59 u), plastik doymamış poyesterin ağırlıkça yaklaşık %39 u) ve az miktarda diğer katkı maddelerinden oluşan, ürüne esas karakterini plastiğin verdiği, ev ve bahçe için süs eşyalarını kapsar. Kaya tozu burada dolgu malzemesidir.

6306.90. Şişirilebilir kamp eşyaları.

6306.90. Bu alt pozisyon dokumaya elverişli maddelerden şişirilebilir sandalye gibi genellikle farklı yerlere götürülebilen (örneğin kamp, plaj vb.) ve geçici olarak kullanılabilen kamp eşyasını kapsar. Kullanım alanlarına yönelik olarak, bu eşyalar hafif, çabuk kurulup kaldırılabilir olmaları nedeni yle kolay taşınırlar, 94.Faslın Genel Açıklama Notuna bakınız.


7310.21.11. Gıda için konserve kutuları.

Bu alt pozisyon aşağıdaki özelliklere sahip konserve kutularını kapsar. (1) Konserve kutusunun gövdesinde; ya gıdanın ismi basılmıştır ve ya boş bırakılmıştır ve daha sonra bir etiket yapıştırılacaktır. (2) Konserve kutusunun üst kısmı tamamen açılabilir durumda yapılmıştır ve üst kısmın açılmasını sağlayan, örneğin bir halka olabilir. Bununla beraber üst kısım ayrı bir halde sunulabilir.

7310.21.19. İçecekler için konserve kutuları.

Bu pozisyon aşağıdaki özelliklere sahip konserve kutularını kapsar. (1) Konserve kutusunun gövdesinde içeceğin ismi her zaman basılı durumdadır. (2) Konserve kutusunun üst kısmı, kısmi olarak açılır durumda yapılmıştır ve kısmın açılmasını sağlayan, içeriye doğru itilen veya dışarıya doğru çekilen bir halka olabilir. Bununla beraber üst kısmı ayrı bir halde sunulabilir.

8421.39.35. Katalitik işlem esaslı olanlar.

Bu alt pozisyon, nitrojen oksit ve muhtemelen diğer kirli maddelerden (örneğin; karbon monoksit ve hidrokarbonlar) temizlemek için taşıtların egzoz sistemine veya sanayi tesislerinin baca gazı hatlarına takılmaya mahsus katalitik egzoz gazı arıtıcılarını kapsar. Motorlu taşıtlara takılan katalitik konvertörler aktive edilmiş katalitik materyal ile kaplanmış kanallardan oluşan bir seramik petek (monolitik destek) içeren bir gövdeden oluşur. Sanayi tesislerinde baca gazı filtreleri çok sayıda katalitik bileşen içeren destek şasilerden oluşur. Ancak, ayrıca sunulan monolitik destekler ve katalitik parçalar, 38.15 pozisyonunda katalizör olarak sınıflandırılır.

8543.70.90. Diğerleri. Görme özürlüler için elektronik okuma cihazları.

Bu cihazlar tek bir kabin içerisinde, orijinal metni (gazete veya kitap gibi) tarayan bir kamera ve metni büyütülmüş bir şekilde görüntüleyen bir monitörden oluşur.

9401. Oturmaya mahsus mobilyalar. ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları.

Bu pozisyon, yemek yemekten başka amaçlara yönelik kullanım için tasarlanan masa ve sandalyelerden oluşan setleri kapsamaktadır.(sandalyeler, tabureler, şezlonglar, koltuklar, kanepeler vb.). Genel olarak bu masalar yemek masası olarak kullanmak için çok küçüktür ve boyut olarak set içindeki koltuklardan daha alçaktır. Bu itibarla GYK 3/b uyarınca, sete esas karakterini koltuklar vermektedir. (Aynı zamanda 94.03 pozisyonu Kombine Nomanklatür Açıklama Notlarına bakınız).

9403. Diğer Mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları.

Farklı materyalden yapılmış masalar, üst kısmın yapıldığı madde, örneğin daha yüksek bir kıymete sahip olarak (üst kısım değerli metal, cam, mermer, nadir ahşaptan yapılmış ise) Tarifenin Yorumu ile ilgili Genel Kural 3/b nin uygulanması ile masaya esas niteliğini vermiyorsa, desteğin (bacaklar ve çerçeve) yapıldığı maddeye göre sınıflandırılır.

Bu pozisyon yemek masası için tasarlanan masa ve sandalyelerden oluşan setleri (yemek masası) kapsamaktadır. (sandalyeler, tabureler, şezlonglar, koltuklar, kanepeler vb.).GYK 3/b kapsamında ne masa ne de sandalye sete esas karakterini vermediği için, bu setler, GYK 3/c kapsamında sınıflandırılmalıdır.

Tabanı sert plastikten yapılmış ortası her iki taraftan da şeffaf PVC folyo ile kaplanmış alüminyum çerçeveden oluşan eşya. İkinci eşya ise; bir sayfa kağıdın üzerine şeffaf PVC folyo kaplanarak kauçuk parçalarla alüminyum bir çerçeveye tutturulmasıyla oluşturulmuş alüminyum ayaklı eşya. 76.16 Tarife pozisyonu (esas karakterini alüminyum çerçeve oluşturmaktadır).

9405.50.00 Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları.

Bu alt pozisyon, mumu (veya tealight mumu) sabit tutmaya yönelik bir sabitleyici unsur ya da özel bir tertibat içersin içermesin herhangi bir maddeden mamul (71. Faslın 1.no.lu notu kapsamındakiler hariç olmak üzere) fenerleri kapsar. Bunların genellikle mumun yerleştirileceği yere erişmeye uygun bir açıklığı bulunur ve havalandırmaya yönelik olarak üst kısımları deliktir.

Bu alt pozisyon ayrıca, kollu şamdanları, (şekil 1 ve 2) tek mumluk şamdanları (Şekil 3 ve 4) ve duvara monteli şamdanları (Şekil 5) (tealight mumlar için olanlar dahil olmak üzere) kapsar. Bununla birlikte, “tealight mumluk” olarak adlandırılan çeşitli maddelerden mamul (cam, seramik, ahşap, plastik vb.)hazne, tabla gibi çeşitli şekillerde tasarlanmış olan eşya, mumu (veya tealight mumu) sabit tutmaya yönelik bir sabitleyici unsur ya da özel bir tertibat içermediği takdirde bu alt pozisyon kapsamında yer almaz. Mamul olduğu maddeye göre uygun olan pozisyonda sınıflandırılır. Mumun (veya tealight mumun) söz konusu eşyanın haznesine sıkıca oturtuluyor olması, eşyanın bu alt pozisyonda sınıflandırılması için yeterli değildir.


9503.00.10. Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler için arabalar.

Bu alt pozisyon aynı zamanda, aşağıda verilen sınırları aşmamak koşuluyla yardımcı motorla donatılmış skuterleri de içerir.

• Hızları 20 Km’yi aşmayan,
• Net ağılıkları 12 Kg’ı geçmeyen,
• Tek hız geçişli,
• Arka tekerlekte sadece bir adet el veya ayak sistemi olan.

Yukarıda belirtilen koşulların bir tanesinin sağlanmadığı durumlarda yardımcı motorla donatılmış skuterlerin, 87.11 pozisyonunda sınıflandırılması gerekir.


9615. Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri; saç tokaları, kıvırma pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna girenler hariç) ve bunların aksam ve parçaları.

Bu pozisyon kapsamında, “Saç tokası ve benzeri” ifadesi sert materyalden yapılan eşyaları kapsamaktadır. Çünkü bu pozisyondaki eşyalar genellikle adi metal veya plastikten yapılmaktadır. Bu nedenle saç bağlama tokaları ve saç bantları bu pozisyonda sınıflandırılmaz. Bu eşyalar şu şekilde sınıflandırılır.

a) Yuvarlak şekilde örülmüş, elastik bir halkadan (görsel 1) veya tekstil ile kaplanmış kauçuk halkadan (görsel 2) veya tamamen dokuma kumaşla kaplanmış, elastiki bir banttan (görsel 3) veya elastik bir tekstil banttan yapılan bir halkadan (görsel 4) oluşan saç bağlama tokaları ve saç bantları giyim eşyası aksesuarlarının yer aldığı, 61.17 veya 62.17 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

b) 11.nci Bölümde yer alan örme mensucattan mamul bir bant veya halkadan oluşan ve üzerinde ahşap boncuk, plastik inci, deri veya tekstilden yapılmış süsler bulunan saç bantları ve saç bağlama tokalarına, esas karakterini giyim eşyasının diğer aksesuarı verdiği için, bunlar GYK.3/b ye göre, 61.17 veya 62.17 Tarife Pozisyonunda sınıflandırılır.

c) Esas olarak elastik olmayan tekstil bant üzerine yapıştırılmış veya dikilmiş ve hemen hemen bütün görünür yüzeyine yapıştırılmış ve eşyaya esas karakterini veren, plastik payetlerden oluşan saç bağlama tokları ve saç bantları, GYK. 3/b ve 71.Faslın, 9/a ve 11 No.lu notu uyarınca 71.17 Tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

d) Tamamen veya kısmen doğal ve kültür incilerinden, kıymetli ve yarı kıymetli taşlardan, kıymetli veya kıymetli metal kaplı metallerden oluşan saç bağlama tokaları ve saç bantları, 71. Faslın 1 ve 9/a no.lu notu uyarınca, 71.13 veya 71.16 pozisyonunda sınıflandırılır. (Armonize Sistem İzahnamesinin, 96.15 Tarife Pozisyonu Açıklama notlarının 4. Paragrafına bakınız.)

e) Tamamen veya kısmen kürk veya suni kürkten oluşan saç bağlama tokaları ve saç bantları, 43.Faslın,3 ve 4 Notu uyarınca, 43.03 veya 43.04 Tarife Pozisyonunda sınıflandırılır.

f) Tekstille kaplanmamış, süslenmiş olsun olmasın,( (d) ve (e) de belirtilen ürünler hariç), saç bantları ve saç bağlama tokalarına esas karakterini ve işlevini halka verdiği için, GYK.3/b uyarınca, eşya halkanın mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır. (Örneğin, plastik bir halka, 39.26 tarife pozisyonunda, (1 ve 2 numaralı fotoğrafa bakınız), ve kauçuk bir halka,40.15 Tarife Pozisyonunda sınıflandırılır. (3 numaralı görsele bakınız)

g) Taklit mücevher olarak 71.17 Tarife Pozisyonunda sınıflandırılan ve bilezik ve halhal olarak kullanılan eşyalar, aynı zamanda, saç bağlama tokası ve saç bandı olarak da kullanılabilecek nitelikte olsa da, 71.17 Tarife Pozisyonunda sınıflandırılır.