GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ 112 YILLIK BAŞARIYI KUTLUYORLAR

Türk dış ticaret işlemlerinin %92’sini gerçekleştiren ve Türkiye’nin en yüksek ticari riske sahip mesleklerinden biri olarak gösterilen Gümrük Müşavirleri, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri 112. yaşlarını kutluyorlar.

2020’de Türkiye’nin dış ticaretinin ihracatta 169,5 milyar dolar, ithalatta ise 219,4 milyar dolar olmak üzere toplamda 388,9 milyar dolar olduğunu belirten İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Başkanı Serdar KESKİN “2020 toplam dış ticaretimizin %92’sinde yani 350 milyar dolarında Meslektaşlarımızın düzenlediği 6.5 milyonluk adet beyannamenin emeği, alın teri yer almakta.” dedi.  Ayrıca Keskin yazılı resmi kayıtlara göre 112 yıldır Türkiye dış ticaretinin sigortası olan Gümrük Müşavirlerinin; dolaylı temsil ile iş dünyasına hizmet vermesinden dolayı çok yüksek ticari risklerle çalıştıklarını da belirtti.

Gümrük Müşavirliği Mesleğinin kabulünün 112. yılı için özel bir mesaj yayımlayan Ticaret Bakanı Dr. Mehmet MUŞ; gümrük mevzuatının doğru bir şekilde uygulanmasında ve ticaret erbabının yükünün azaltılması noktasında önemli bir yeri olan Gümrük Müşavirlerinin, dış ticaret işlemlerinde kamu idaresi ile ticaret erbabı arasında köprü vazifesi gördüğüne dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti “Gümrük Müşavirliği mesleği, uzun köklü geçmişiyle beraber bugün teknoloji ve ulaşımda yaşanan hızlı değişimle artan ticari ilişkiler sonrasında genel olarak ekonomide özel olarak dış ticaret ve gümrük dünyasında daha da önemli bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Gümrük ve dış ticaret mevzuatının uygulanmasında aktif olarak çalışan gümrük müşavirlerimiz, mesleğin icrasında, özellikle eşyanın tarifesi, kıymeti ve menşeinin doğru bir şekilde tespit edilerek beyan edilmesinde kilit rol oynamaktadırlar. Bu kilit rolü başarılı yaptıkları ölçüde ülkemiz ekonomisi ve dış ticaretine de olumlu şekilde katkı sağlamaktadırlar.

Gümrük müşavirlerimizin başarılı ve özverili çalışmalarının aynı şekilde yıllarca sürmesini temenni ederim.”

İGMD Başkanı Serdar KESKİN; 01 Temmuz 1909 tarihinde yürürlüğe giren Padişah Talimatnamesi ile Gümrük Müşavirlik Mesleğinin ruhsatnameye bağlandığını ve o tarihten günümüze kadar olan süreçte Gümrük Müşavirliğinin çalışma prensiplerinin her geçen gün daha da zorlaştırıldığını belirtti.  KESKİN “Attığımız her imzada dış ticaretimizi, insanımızın, hayvanımızın sağlığını ve doğamızı korumayı, ülke güvenliğimizi gözetmeyi önemli bir sorumluluğumuz ve misyonumuz olarak görmekteyiz. Böylesine kutsal sorumlulukları ve görevleri olan Gümrük Müşavirlerinin eğitim ve izin belgesi (mesleki ruhsat) alma süreçleri de oldukça meşakkatli.

Gümrük Müşaviri olabilmek için hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği bölümlerinden lisans seviyesinde (4 yıllık) mezun olmak gerekir. Sonrasında stajyer olarak mesleğe ilk adımı atıyorsunuz. Staj süresinden sonra zorlu bir sınavdan geçip Gümrük Müşavir Yardımcısı olabiliyorsunuz. Tekrar zorlu bir sınava girip başarı sağlarsanız Gümrük Müşaviri İzin Belgesi’ni almaya hak kazanıyorsunuz. Bu mesleği yapmak için sadece gümrük, dış ticaret mevzuatlarına hakim olmanız yeterli değildir, diğer Bakanlık ve kamu kuruluşlarının gümrük ve dış ticareti ilgilendiren mevzuatlarına da hakim olmalısınız. Bu mesleği yaptığınız süre boyunca çok araştıran ve gündemi iyi takip eden biri olmalısınız.

Biz 112 yıldır çalışma şartları zor ve ticari riskleri yüksek bir mesleği yapmaktayız. Ülkemizin dış ticaretine sağladığımız katkı ve emeklerimiz için çok gururluyuz.” dedi.

Mesleklerinin 112. yılını kutlayan İGMD Başkanı Serdar KESKİN, Pandemi döneminde de gümrüklerde Gümrük Müşavirlerinin, Gümrük Müşavir Yardımcılarının, Stajyerlerin ve mesai arkadaşlarının bütün zorluklara rağmen insanüstü gayretle çalıştıklarını, ülke dış ticaretinin sigortası olduklarını bir kez daha gösterdiklerini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: “Pandeminin ilk gününden bugüne kadar Meslektaşlarımız insanüstü gayretle çalıştılar. Maalesef birçok meslektaşımız, aile fertleri bu korkunç hastalığın pençesine düştü, hatta can kayıplarımız oldu. Pandeminin bu gizli kahramanlarını yürekten kutluyor, hakkın rahmetine kavuşanları da saygı ve özlemle anıyorum.”