OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL

19 Mart 2022 Cumartesi Günü Saat 10:30’da, İstanbul Harbiye  Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda “Olağan Seçimli Genel Kurul” yapılacaktır.

Derneğimizin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat 2022 Cumartesi Günü Saat 10:30’da, İstanbul Tophane Kemeraltı Cad. No: 35 Kalaycıoğlu İşhanı Kat:2’deki Cihat ANCIN Eğitim Salonu’nda, aşağıdaki gündem dahilinde,

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 19 Mart 2022 Cumartesi Günü Saat 10:30’da, İstanbul Harbiye Gümüş Cad. No:4’teki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum & Fuayeleri Salonu’nda, yine aynı gündem dahilinde, yapılacaktır.

G  Ü  N  D  E  M

 1. Yoklama,
 2. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü ve Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
 3. ATATÜRK, Şehitlerimiz ve Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Yönetim Kurulunun 2020/2021 yılına ait Faaliyet Raporu ve Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
 5. Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
 6. Yönetim Kurulunun İbrası
 7. Denetleme Kurulunun İbrası
 8. 2022 yılı Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kurulu’na aktarma yetkisinin verilmesi,
 9. Seçime katılan grupların temsilcilerinin Genel Kurula hitabı,
 10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Danışma Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
 11. Dilekler ve Kapanış.